Polityka prywatności i plików „cookies”

Polityka prywatności oraz plików „cookies” stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego NanoZakupy.pl

1. Definicje

Administrator – oznacza firmę HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. działającą pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP -125 169 29 64, REGON – 383125526,. Administrator świadczy usług drogą elektroniczną oraz zbiera informacje o Użytkownikach
Cookies -  dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – strona internetową, którą prowadzi Administrator

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1 Administratorem danych osobowych w serwisie jest firma HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O, adres 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP - 1251692964, REGON 383125526,
2.2  Dane osobowe pozyskiwane są jedynie od Użytkownika/Klienta. Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie.
2.3 Przekazywanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji (założenia Konta Klienta), składania zamówienia.
2.4 Dane Klienta (zbiory)  zbierane są dodatkowo automatycznie  w trakcie odwiedzin  witryny sklepu
2.5 Przetwarzane przez nas dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres dostawy, adres do rozliczeń, nazwę firmy, NIP firmy, adres IP
2.6 Podstawowym celem przetwarzania przez administratora danych osobowych jest:
- realizacja złożonego w sklepie internetowym zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia – dostarczenia towaru oraz dokonania rozliczenia. Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RODO, Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem - punkt 1b.
- w przypadku dokonania rejestracji w sklepie dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celu założenia i zarządzania Kontem Klienta - Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RODO, Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem - punkt 1b.
- jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – np. wystawiamy faktury co może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
- twoje dane są również przetwarzane w celu obsługi reklamacji jak również w celu otrzymywania wiadomości z formularza kontaktowego ze strony NanoZakupy.pl
2.7 Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom:
- zewnętrzna księgowość
- firma kurierska
- firma hostingowa
2.8 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy oraz po realizacji zamówienia w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Minimalny okres przechowywania danych osobowych ze względu na przepisy prawa podatkowego oraz księgowego wynosi 5 lat
2.9 Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane za wyjątkiem danych osobowych Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta.
2.10 Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W celu realizacji powyższych praw, skontaktuj się z nami, wysyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@nanozakupy.pl lub adres naszej siedziby: HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O., ul. Nałkowskiego 14, 05-200 Wołomin. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

3. Polityka Cookies

3.1 Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. z siedzibą w: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14 NIP: 125 169 29 64; REGON: 383125526,
3.2 Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies
Pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
- Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
- Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia oraz wyłączenia dostępu plików Cookies.
3.3 W jakim celu wykorzystywane są pliki Cookies
- Administrator wykorzystuje pliki Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do: rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
- Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Użytkownik może w każdym momencie samodzielnie usunąć pliki Cookies
4.2 Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpływać na działanie sklepu
4.3 Działanie sklepu oparte jest na szyfrowanych połączeniach, dzięki którym hasła Użytkowników są chronione przed kradzieżą
4.4 Posiadamy podwójne hasło do naszego panelu administracyjnego
4.5 Stosujemy procedurę częstych zmian haseł