Regulamin sklepu internetowego https://nanozakupy.pl, którego administratorem danych jest firma HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O


HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O
05-200 Wołomin
Ul. Nałkowskiego 14
NIP – 125 169 29 64
REGON – 383125526,
e-mail - sklep@nanozakupy.pl


Poniższy regulamin reguluje zasady w zakresie świadczonych przez  Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki sprzedaży na odległość, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Klient – osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną i dokonuje zakupu w sklepie internetowym NanoZakupy.pl
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Konto Klienta – konto Użytkownika utworzone po rejestracji na stronie sklepu NanoZakupy.pl
Rejestracja – czynność polegająca na podaniu własnych danych osobowych, które są wymagane do utworzenia Konta Klienta
Sklep internetowy – serwis dostępny pod adresem: https://nanozakupy.pl
Sprzedawca – HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.
Towar – produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym NanoZakupy.pl
Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (Usługodawcę) w ramach sklepu NanoZakupy.pl
Umowa – oznacza umowę pomiędzy Kupującym i Sprzedającym (usługodawcą i usługobiorcą) na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.  z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP:125 169 19 64 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego Sklepu;
Umowa zawarta na odległość -  oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą internetowego a Kupującym w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin wskazuje zasady korzystania z witryny oraz sklepu internetowego https://nanozakupy.pl
- zasady rejestracji i korzystania z Konta w ramach sklepu
- warunki składania drogą elektroniczną zamówień
- zawierania umów sprzedaży, w tym umowy na odległość
2.2 Sklep internetowy działający pod adresem https://nanozakupy.pl prowadzony przez Przemysława Kurowskiego z siedzibą w Wołominie, na ulicy Nałkowskiego 14
2.3 Kupujący oraz Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu za pośrednictwem linku - https://nanozakupy.pl/content/3-regulamin, można skopiować jego treść oraz sporządzić wydruk

3. Zasady korzystania ze sklepu

3.1 Usługodawca tym samym Sprzedawca świadczy za pośrednictwem witryny NanoZakupy.pl niżej wymienione usługi:
- przedstawienie oferty sprzedaży sklepu internetowego
- zawierania umowy na odległość, tym samym możliwość składania zamówień
- informowanie Kupującego/Klienta o statusie założonego Zamówienia
- udostępnienie możliwości korzystania z zarejestrowanego Konta Klienta
3.2 Aby w pełni korzystać z możliwości Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
3.3 Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z witryny NanoZakupy.pl zalecamy posiadanie przez Klienta systemu antywirusowego , skuteczną zaporę bezpieczeństwa, zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje, funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script
3.4 Usługodawca/Sprzedawca może ograniczyć dostęp Klienta bądź pozbawić go prawa do korzystania ze sklepu w przypadku naruszenia Regulaminu, głównie w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą naruszające prawa osób trzecich bądź dopuścił się naruszenia praw osób trzecich
3.5 Kupujący/Klient w trakcie użytkowania witryny bądź dokonywania zakupu i rejestracji zobowiązany jest do
- niedostarczania treści zabronionych przez prawo, np. propagowanie przemocy
- korzystania ze sklepu internetowego https://nanozakupy.pl jedynie w ramach własnego użytku prywatnego
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa

4. Konto Klienta

4.1 Utworzenie Konta Klienta, powstałe po dokonaniu rejestracji umożliwia Kupującemu/Klientowi składania zamówień w sklepie, przeglądanie szczegółów własnych zamówień, zmianę własnych danych osobowych oraz adresów do wysyłki.
4.2 Rejestracja jest całkowicie dobrowolna oraz bezpłatna
4.3 Warunkiem dokonania poprawnej rejestracji jest podanie prawdziwych informacji oraz zapoznanie się z treścią regulaminu oraz jego akceptacja
4.4 Po dokonaniu rejestracji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-malową.
4.5 W momencie dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony, umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
4.6 W przypadku cofnięcia jakiejkolwiek zgody Klient jest zobowiązany niezwłocznie do poinformowania Sprzedawcy
4.7 Zarówno Klient jak również Sprzedawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny
4.8 Sprzedawca rozwiązuje umowę z Klientem poprzez skasowanie Konta Klienta
4.9 W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed wysłaniem żądania.

5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

5.1 Sklep internetowy czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient może zatem składać zamówienia przez cały wskazany powyżej okres.
5.2 W celu zawarcia umowy za pośrednictwem sklepu internetowego NanoZakupy.pl należy wejść na wskazany adres, dokonać wyboru produktów oraz postępować zgodnie z komunikatami, które pojawiają się w trakcie realizacji zamówienia
5.3 Do momentu potwierdzenia realizacji zamówienia Klient ma możliwość wprowadzania modyfikacji własnych danych osobowych oraz adresowych
5.4 Potwierdzenie zamówienia, które wyświetli się po podaniu wszelkich niezbędnych danych, zawierać będzie następujące dane:
- przedmiot zamówienia
- jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów
- koszty dostawy
- metoda płatności wybrana przez Klienta
- sposób dostawy
5.5 Aby dokonać pełnego Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”, Obowiązkowe jest również podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe
5.6 Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy, zgodnie z treścią regulaminu
5.7 Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy jest wpłynięcie od Kupującego potwierdzenia zamówienia zawierającego wszelkie dane niezbędne do jego realizacji.
5.8 Umowa zawarta jest w języku polskim
5.9 Sprzedający w ramach potwierdzenia zawarcia umowy na odległość jest wysłanie do Klienta wiadomości e-mail
5.10 Do przesyłki dołączony zostaje paragon bądź faktura Vat

6. Dostawa

6.1 Wysyłka zamówień ze sklepu internetowego odbywa się na terenie Polski i realizowany jest na wskazany przez Kupującego adres
6.2 Przesyłki wysyłamy jedynie za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich (DHL,DPD)
6.3 Poniżej koszty dostawy
a) płatność z góry
- przesyłka kurierska DHL 9.90 zł (z Vat)
- przesyłka kurierska DPD 20 zł (z Vat)
- przesyłka kurierska WIECZÓR DHL (dostawa w godzinach 17-22) - 13,00 zł (z Vat)
- przesyłka zagraniczna - 150 zł  (z Vat)
- darmowa dostawa dla zamówień od kwoty 150 zł (z Vat) DHL - wysyłka na terytorium Polski - 0 zł
b) płatność przy odbiorze
- przesyłka kurierska pobraniowa DHL - 15 zł (z Vat)
- przesyłka kurierska pobraniowa WIECZÓR DHL (dostawa w godzinach 17-22) - 18 zł (z Vat)
 Dodatkowo koszty dostawy zostają wskazane w czasie składania Zamówienia.
6.4 Zamówienia realizujemy niezwłocznie, najpóźniej jednak do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania Zamówienia przez Klienta (równoznaczne z zapłatą za towar)
6.5 W przypadku zakupu danego produktu w ilości 5 litrów wysyłka następuje w terminie około tygodnia od dnia złożenia zamówienia.
6.6 Zamówienia złożone do godziny 12.00 realizujemy w tym samym dniu roboczym (dotyczy płatności PayU oraz przesyłki kurierskiej pobraniowej).

7. Ceny i metody płatności

7.1 Wskazane ceny za produkty zawierają podatek (Vat 23%) oraz wszystkie inne składniki z pominięciem kosztów dostawy
7.2 Umożliwiamy zapłatę za zamówienie w poniższych możliwościach:
- kurierowi przy odbiorze przesyłki (pobranie)
- PayU
- przelewem na rachunek firmy HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.

8. Odstąpienie od umowy

8.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie:
- pisemnie, na adres firmy: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14
- na adres e-mail: sklep@nanozakupy.pl
8.2 Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
8.3 Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
8.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.
05-200 Wołomin
Ul. Nałkowskiego 14

8.5 Towar, który zostaje zwrócony powinien zostać zapakowany przed Klienta oraz zabezpieczony  w odpowiedni sposób tak by zminimalizować straty w wyniku transportu
8.6 Koszt zwrotu zakupionego towaru ponosi Kupujący
8.7 Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki oraz oświadczenia od odstąpienia od umowy dokona zwrotu środków wraz z kosztami transportu do Kupującego.

9. Reklamacje

9.1 HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
9.2 Reklamacje należy kierować drogą e-mailową na adres: sklep@nanozakupy.pl
9.3 Pismo reklamacyjne powinno zawierać podstawowe dane Kupującego (imię i nazwisko, adres osobisty bądź firmowy, nazwę firmy – jeśli występuje, telefon oraz adres e-mail potwierdzający złożenie zamówienia w sklepie NanoZakupy.pl. Reklamacja powinna dodatkowo informować o przyczynie oraz okolicznościach złożenia reklamacji
9.4 Klient w ramach reklamacji może żądać: wymiany towaru na nowy, zwrotu środków za zakupiony towar, obniżenia ceny.
9.5 Prosimy przed zakupem o szczegółowe zapoznanie z oferowanymi do sprzedaży produktami, ich właściwościami oraz działaniem. W przypadku wątpliwości bądź dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu e-mailowego na adres: sklep@nanozakupy.pl. Dział Obsługi Klienta odpowie na każde Państwa pytanie, wspomoże w wyborze odpowiedniego preparatu.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. a a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 3 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego
Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzemienia Regulaminu.