W naszym laboratorium pracujemy nad syntezą nanocząsteczek metalicznego srebra, miedzi i złota, a specjalnością jest wytwarzanie koloidów metali. Nano metale uzyskiwane przez nas są niejonowe co oznacza. że występują w formie czystego chemicznie metalu (nie jonu, tlenku, związku czy kompleksu).

Uzyskanie koloidu – zawiesiny, w której zawieszone cząsteczki nie przekroczą rozmiaru 100 nm i są w formie czystego chemicznie metalu jest procesem skomplikowanym. Pewnie dlatego wielu producentów ucieka się do próby maskowania jonowej natury swych produktów

Nanometale uzyskane w laboratorium, dobrze wnikają w strukturę bakterii czy grzybów i wykazują lepszą aktywność przeciwdrobnoustrojową niż metale w wersji jonowej.

Na  niekorzyść jonów metali wpływa obciążenie ich ładunkiem elektrycznym, który obniża aktywność biobójczą. Stają się podatne na chemiczną inaktywację ze strony związków chemicznych (strącanie, kompleksowanie) oraz redukcję pod wpływem promieniowania UV.

METALE SREBRA, MIEDZI I ZŁOTA

Nanocząsteczki srebra ukierunkowane są do walki z patogennymi mikroorganizmami. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi i wysoką aktywnością.

Więcej informacji na temat nanocząstek srebra można przeczytać tutaj.

Nanocząsteczki metalicznej miedzi wykazują nieco mniejszą skuteczność bakteriobójczą niż nanocząsteczki srebra. Ale przewyższają go właściwościami przeciwgrzybiczymi. Otwierając tym szeroki obszar zastosowania.

Rozmiar nanocząsteczek miedzi, głębokie ich wnikanie, aktywność już przy niewielkich stężeniach oraz charakterystyczne właściwości pozwalają na wprowadzanie nanocząstek miedzi do wielu produktów przemysłowych, bez drastycznej ingerencji w proces produkcyjny.

Nanomiedź łącznie z nanosrebrem działają niespecyficznie i przeciwnie do tradycyjnych preparatów biobójczych, których toksyczność działa wyłącznie na wybrane grupy mikroorganizmów.

Nanometale skutecznie uszkadzają biologiczne struktury komórek oraz niszczą przedstawicieli różnych grup a nawet tych szczepów, które uodporniły się na środki biobójcze.