Nanotechnologia to zbiór wiedzy i technik pozwalających na wytwarzanie substancji i struktur w nanoskali. Wytworzony produkt nie przekracza wartości 100 nm (nanometrów).

Nanotechnologii to wybitnie interdyscyplinarna dziedzina nauki, która stale rozwija się na całym świecie. Adaptowana jest do rozwiązań życia codziennego, od zastosowania w medycynie po impregnację materiałów, od lotnictwa po kosmetologię, od motoryzacji po produkcję żywności.