Technologia która została opracowana w naszym laboratorium pozwoliła uzyskać niespotykane dotąd właściwości i cechy materiałów grzejnych. Zastąpiliśmy tradycyjne rozwiązania wykorzystujące elektryczne ścieżki lub przewody o cechach opornościowych dla przepływającego prądu jednorodną, grzejącą masą z modyfikowanych nanomateriałów węglowych. Efektem naszych prac są maty i powłoki grzejne które wyróżnia:

  • równomierny rozkład temperatury na całej, ogrzewanej powierzchni;
  • szybki czas reakcji w uzyskaniu oczekiwanej temperatury;
  • bezpieczne napięcia zasilania: do 24V dla temperatury elementów 0 – 70˚C;
  • dostosowanie technologii do funkcjonalizowania materiałów sztywnych oraz elastycznych

PRZEWAGI TECHNOLOGICZNE NAD KONWENCJONALNYMI ROZWIĄZANIAMI

a) Nie zawierają żadnych elektrycznych
obwodów oporowych;

b) Bezpieczne i niskie napięcia;

c) Nie stwarzają niebezpieczeństwa;

d) Komfort użytkowania;

e) Skalowalność systemu;

f) Optymalizacja systemu pod względem
parametrów;

g) Bezpieczeństwo dla użytkowników i
czujników elektronicznych;

h) prosta regulacja mocy;

i) wysoka skuteczność i niezawodność.

W Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach wykonane zostały badania bezpieczeństwa użytkowania nanokompozytów grzejnych z zakresu EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania maty grzejnej dla użytkownika oraz stwierdzające brak wytwarzania pola elektromagnetycznego mogącego zakłócać pracę innych urządzeń.

POTENCJALNE POLA ZASTOSOWAŃ

• Ogrzewanie rur, złączy i zaworów;

• Ogrzewanie foteli, siedzeń;

• Ogrzewanie całych kabin pojazdów;

• Ogrzewanie elementów wyposażenia wnętrz.

• Ogrzewanie elementów i instalacji wrażliwych na przemrożenia i gwałtowne spadki temperatury.

• Systemy ogrzewania w projektowanych w pełni elektrycznych samochodach i pojazdach transportowych;

• Ogrzewanie zbiorników materiałów wrażliwych na zamrażania;

• Instalacje przeciwoblodzeniowe;

• Powłoki z funkcją aktywnej zmiany temperatury;

• Systemy ogrzewania budynków zasilanych z odnawialnych źródeł energii.