Srebro jest metalem znanym ludzkości od zarania dziejów. Już w starożytności zaobserwowano biobójcze właściwości tego metalu. Z tego powodu wrzucano srebrne monety do pojemników z winem aby uchronić je od zepsucia.

Postęp nanotechnologii pozwolił zmniejszyć rozmiary kryształów srebra do skali nano. Dzięki temu ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe uległy wzmocnieniu, a sam preparat stał się możliwy do stosowania w formie oprysków (nano srebro w przeciwieństwie do srebra w postaci makro można zawiesić w wodzie – tworzy tzw. koloid).

Nanosrebro jest substancją niejonową, co oznacza że nie posiada ładunku elektrycznego. Dzięki temu jest kompatybilne z szerokim zakresem środków chemicznych, nie jest wrażliwe na światło oraz z łatwością wnika w głąb komórek i tkanek. Kształt sferyczny cząsteczek umożliwia ich głęboką penetrację i łatwą migrację, a co za tym idzie zwiększa aktywność preparatu.

Nanosrebro wykazuje silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe oraz przeciwpierwotniakowe. Poza właściwościami biobójczymi, srebro intensyfikuje wzrost roślin, zwiększa ich biomasę, długość systemu korzeniowego czy ilość liści, podnosi jakość owoców, zwiększa zawartość chlorofilu, karotenoidów i flawonoidów w komórkach.

Nano Ag AGRO

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne i nietoksyczne środki ochrony roślin opracowaliśmy preparat NanoAg AGRO. Jest to wodna mieszanina nadtlenku wodoru (25%) oraz koloidalnego nanosrebra (320 PPM). Preparat należy stosować w postaci 1-2% roztworu przy oprysku uprzednio zwilżonej warstwy gleby. Do dezynfekcji sprzętu należy stosować roztwór 2%.

Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania roztworu roboczego przez użytkowników. W tym celu należy połączyć 80 gram koloidu srebra 4000 PPM, z 500g perhydrolu (50%) oraz 500g wody demineralizowanej. Uzyskany roztwór należy rozcieńczać do pożądanego stężenia.

Nadtlenek wodoru, będący głównym składnikiem preparatu ulega w środowisku rozkładowi do wody i aktywnego tlenu. Wywołuje natychmiastową oksydaję (utlenienie) patogenów, niszcząc ich kluczowe struktury biologiczne. Dzięki temu wywołuje natychmiastowy efekt, który jest utrwalany dzięki nanocząsteczkom srebra, które w przeciwieństwie do nadtlenku wodoru nie ulegają rozkładowi.

Oba składniki działają w sposób niespecyficzny, przez co spektrum aktywności produktu jest szerokie i obejmuje bakterie, grzyby i wirusy.

Nano SiO2

Nanokrzemionka koloidalna to zawiesina zawierająca agregaty aktywnych cząsteczek krzemionki. Liczne badania wskazują na doskonałe właściwości stymulujące wzrost aktywność roślin pod wpływem nanokrzemionki.

Badania jednoznacznie wskazują, że nasiona bobu, głogu, pomidora, soczewicy, grochu, pszenicy czy ryżu potraktowane roztworem nanokrzemionki (do 5%) kiełkują wydajniej, tworzą dłuższe korzenie i rosną silniej. Są również bardziej odporne na stres solny (wynikający m.in. z okresów suszy). Oprysk pól kukurydzy (15 kg/ha) zwiększa plon i siłę wzrostu roślin. Zastosowanie nanokrzemionki w stymulacji upraw jest obecnie silnie badane i przynosi wiele dowodów skuteczności.

Nano CU

Nanomiedź w postaci wodnego koloidu znajduje zastosowanie jako silny środek zwalczający bakterie i grzyby co potwierdzają liczne doniesienia naukowe. Środek znajduje doskonałe zastosowanie zwłaszcza jako dodatek uzupełniający aktywność koloidu srebra. Zastosowanie takiego połączenia (nanosrebra z nanomiedzią) zmniejsza zdolność obrony mikroorganizmów, ponieważ metale te cechują się odmienną aktywnością. Pozwala to na zwiększenie skuteczności zastosowanych preparatów bez radykalnej zmiany składu preparatu.

Oferowane przez nas wodne koloidy cechują się wzajmeną kompatybilnością, dzięki czemu można bez problemu łączyć koloidy srebra, miedzi i krzemionki bez utraty ich aktywności.

Agro WET

Agro WET to innowacyjny zwilżacz o nadzwyczajnym działaniu rozprowadzającym. Dodatek już w niewielkim stężeniu (0,1% w cieczy opryskowej), pozwala zredukować napięcie powierzchniowe wody. Mniejsze napięcie powierzchniowe wody, to z kolei mniejszy kąt styku kropli cieczy opryskowej z powierzchnią rośliny. Dzięki temu możliwym jest efektywne, równomierne i oszczędne rozprowadzenie substancji aktywnych nawet w trudno dostępnych miejscach.

Produkt Agro WET gwarantuje bardzo dobre działanie zwilżające, równomierne i szybkie rozprowadzenie cieczy opryskowej i jej przenikanie do komórek roślinnych. Ponadto zapewnia doprowadzenie substancji aktywnych w trudno dostępne miejsca, dzięki czemu zapewniona jest większa ochrona przed szkodnikami. Produkt jest stabilny w formulacjach przy pH=6-8.